Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Истражуваме во светот на растенијата

Со најмалите работевме и истражувавме на тема исхрана кај растенијата!

 Во Ботаничка градина се реализира еднодневна тематска работилница, каде што учениците од ООУ Гоце Делчево од Неготино работеа,  истражуваа и одблиску се запознаа со растенијата и нивниот начин на исхрана.