Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

announcement

Известување

Почитувани учители, Ве известуваме дека сите термини во Април се пополнети!

Мрежа за искуствено учење.

Мрежата за искуствено учење (МИУ) е заедница на научно-едукативни установи профилирани во области на природните науки која осмислува и спроведува искуствени воннаставни активности за совладување научни концепти и проблеми за учениците од основното и средно образование во РСМ. Во фокусот на овој потфат од национално значење се популаризација на природните науки, кревање на свесноста за важноста на заштитата на животната средина и намалување на влијанието на климатските промени човекот врз природата.


Активности на мрежата
Што е искуствено учење?
Дознај повеќе
Нова работилница на мрежата за искуствено учење.
Дознај повеќе
Мрежата за искуствено учење ги дефинираше моделот на работа и стратегијата
Дознај повеќе
ИСКУСТВЕНО УЧЕЊЕ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА
Дознај повеќе
Прва работилница на Мрежата за искуствено учење
Дознај повеќе
Истражуваме во светот на растенијата
Дознај повеќе
Истражуваме во светот на живите организми и нивните живеалишта
Дознај повеќе
Повторно започнаа работилниците за искуствено учење во Национален Парк Галичица‼️
Дознај повеќе
Кои се придобивките од искуствено учење и учење во природа
Дознај повеќе
Повик за студенти - Иновирај за животната средина
Дознај повеќе
Го истражуваме барскиот екосистем
Дознај повеќе
🔬ℹ️Национален парк Галичица збогатен со нова современа опрема🔍‼️
Дознај повеќе
Млади истражувачи - Истражуваме како се исхрануваат растенијата
Дознај повеќе
Партнери
Проектот "Мрежа за искуствено учење" го спроведува Македонско еколошко друштво во координација со УНИЦЕФ, а истиот е финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (SIDЕ).
SIDE SIDE SIDE