Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

🔬ℹ️Национален парк Галичица збогатен со нова современа опрема🔍‼️

ℹ️Во рамки на проектот "Мрежа за искуствено учење", кој го спроведува Македонско еколошко друштво во координација со УНИЦЕФ, а истиот финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (SIDA), деновиве едукативната просторија и лабораторија се збогатија со современа опрема за потребите на едукативните активности кои ги спроведува НП Галичица во рамки на истиот проект.
🙆‍♂️Се радуваме на новата опрема и знаеме дека идните ученици, гимназијалци и студенти ќе имаат ново катче каде ќе можат да истражуваат и што е можно повеќе да им се зголеми љубовта кон природата и природните науки.