Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Ботаничка градина

Ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет во Скопје организационо припаѓа кон Ботаничкиот завод на Институтот за биологија. На површина од 11 хектари растат околу 400 дрвја и грмушки. Таа располага со три стакленици, еден ладилник и објект за аклиматизација на ретки и ендемични видови од македонската флора. Активностите околу нејзиното формирање се започнати во 1948 година, а во 1951 година е започнато со оградување на просторот од околу 14 хектари. При нејзиното формирање биле консултирани врвни познавачи од просторите на поранешна Југославија, така што ботаничката градин... Прочитај повеќе

Најавете се за да ги видите слободните термини.