Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Едукативен центар за зачувување на природата - Негрево

Eдукативниот центар за зачувување на природата е сместен во селото Негрево, на 2 км од регионалниот пат Делчево-Пехчево-Берово, во старата училишна зграда. Реновирањето на училишната зграда и основањето на едукативниот центар започнаa во 2017 година во рамките на активностите на Програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а координиран од Фармахем. Едукативниот центар официјално беше отворен за посетители во септември 2018 година. Основната цел на едукативниот центар е да придонесе кон зачувување на ... Прочитај повеќе

Најавете се за да ги видите слободните термини.