Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Народна техника - Скопје

Народна техника на град Скопје е формирана уште во далечната 1946 година. Во рамките на организацијата Народна техника - Скопје се организираа и дејствуваа повеќе општи и специјализирани организации – општи клубови, друштва и секции на клубовите на Народна техника, како и повеќе специјализирани секции од разни области на техниката – радиотехника, фототехника, авто-мото, бродомоделарска, воздухопловна техника и др. Преку своите општи и специјализирани секции, Народна техника непрекинато работеше на ширење на техничките познавања од разни области на науката и техниката. Голем број наши гра... Прочитај повеќе

Најавете се за да ги видите слободните термини.