Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид

Хидробиолошкиот завод, Охрид, е основан во далечната 1935 година по иницијатива на истакнатиот еколог и лимнолог академикот Синиша Станковиќ и претставува прва научна институција на Балканот. Вака оформената Хидробиолошка станица по Втората светска војна прераснува во Завод, кој во 1994 година е запишан во регистарот на организации за научноистражувачка дејност. Основањето на оваа институција претставува пресврт во истражувањата на уникатното Охридско Езеро, бидејќи се создадени предуслови за продолжување на систематското проучување на Езерото и богатата флора и фауна со голем број енде... Прочитај повеќе

Најавете се за да ги видите слободните термини.