Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Националeн парк Галичица

Националниот парк Галичица во 1958 година е прогласен за национален парк со цел да се зачуваат растителниот и животинскиот свет и природниот изглед на планината Галичица. Околу 2/3 од Паркот се вклучени во границите на Светското природно и културно наследство на охридскиот регион, впишано на листата на Светско културно и природно наследство на УНЕСКО. Националниот парк Галичица се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, на планинскиот масив Галичица, вклучително и делови од нејзините разграноци Исток и Петрино, како и островот Голем Град во Преспанско Езеро. Паркот претставува жариш... Прочитај повеќе

Најавете се за да ги видите слободните термини.