Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

НАЈНОВИ ОБЈАВИ
Што е искуствено учење?

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Нова работилница на мрежата за искуствено учење.

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Мрежата за искуствено учење ги дефинираше моделот на работа и стратегијата

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
ИСКУСТВЕНО УЧЕЊЕ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Прва работилница на Мрежата за искуствено учење

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Истражуваме во светот на растенијата

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Истражуваме во светот на живите организми и нивните живеалишта

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Повторно започнаа работилниците за искуствено учење во Национален Парк Галичица‼️

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Кои се придобивките од искуствено учење и учење во природа

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Повик за студенти - Иновирај за животната средина

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Го истражуваме барскиот екосистем

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
🔬ℹ️Национален парк Галичица збогатен со нова современа опрема🔍‼️

Категорија: Најнови
Дознај повеќе
Млади истражувачи - Истражуваме како се исхрануваат растенијата

Категорија: Најнови
Дознај повеќе